Thông tin liên hệ

Giờ Hoạt động

Every day 09:00 - 24:00

Thông tin

Địa chỉ: Số 6 Thái Văn Lung Q1

Phone: 38 277 122

Mobile: 0903 163 368

Email : rieucagarden@gmail.com - rieucagarden.pr@gmail.com

Hotline

+841298894227